Privacy Policy

Taarifa binafsi inayokusanywa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi itatumiwa na Wizara tu.

.
Tanzania Census 2022 Tanzania Census 2022