Mkataba wa Huduma kwa Wateja

Mkataba huu wa Huduma kwa Mteja unakusudia kuwawezesha wateja kuelewa majukumu yetu pamoja na huduma tuzitoazo.Aidha, Mkataba huu unabainisha haki na wajibu wa mteja na taratibu za kudai haki hizo kupata mrejesho pamoja na kutafuta suluhisho pale itakapohitajika.

.