Vibali vya Uvuvi

Wizara ya Mifugo na Uvuvi (Sekta ya Uvuvi) inatoa vibali vya kuruhusu usafirishaji wa samaki na mazao ya uvuvi. Kabla ya kupata vibali, mwombaji anatakiwa kutimiza vigezo na masharti yaliyoainishwa kwenye sheria, kanuni na miongozo ya uvuvi.

.