Vibali vya Uvuvi

Wizara ya Mifugo na Uvuvi inatoa vibali vya kuruhusu usafirishaji wa samaki na viumbe vyote vya baharini .

Muombaji wa vibali hivi ni lazima afuate vigezo na masharti yote ili aweze kuanza kusafirisha samaki na viumbe vingine vya baharini.

.