Frequently Asked Questions

How to Establish a Cage Fish Farm


The following steps are proposed to obtain a license to establish a cage fish farm:


 • The prospective farmer and investor will start by visiting responsible fisheries agencies such where the proposed cage culture investment is to be established to obtain information on the requirements and expectations.

  • At this stage, the farmer and investor are expected to either prove that they are citizens of the respective countries by presenting authentic and valid national identity cards or documents to prove that they are legally living in the countries for foreign investors.

  • In addition, foreign investors are expected to present an investment license issued by respective investment authorities.


 • Site suitability report done by the above mention competent authorities

 • The prospective investors or farmers who want to establish intensive or semi-intensive aquaculture production systems like cage aquaculture shall submit to the competent authority for approval, a plan of the establishment including projectionand operation details of the farm in line with the above mentioned in these guidelines with the following information. The names and address of the establishments and managers; The type of aquaculture to be practiced;

 • The water discharge plan including measures for treatment of farm effluents into the surroundings and steps for screening to avoid farmed fish escapees;

 • The clearance/permit for water abstraction and discharge in case of use in excess of 400m3 of water a day;

 • Evidence of community involvement and Social cooperate responsibility near the site (land free of encumbrances).

 • Certificate of incorporation and registration of business

 • Registration with local government/ trading license

 • Directorate of Aquaculture permit issued

 • Evidence of feed being obtained from a certified source(s)

 • Evidence of seed being obtained from a certified source(s).

If these requirements are met, the farmers will be issued a two year provisional license to establish and operate a cage fish farming enterprise.At this stage, the farmer can establish a cage fish farm on the approved site.Approved applicants are given approval numbers, and are added to the list of certified aquaculture establishments authorized to produce and sale particular aquaculture products locally and/or externally if they meet the export market requirements. Applications shall periodically be newed whenever major changes are made to the originally approved plan. During operation and establishment, farmers or investors are expected to comply with all policies related with cage fish farming (Table 4-6). The respective fisheries agency will monitor farm operations and compliance through the first two years and if satisfactory, an operating license for a longer period shall be issued.

However, establishment and operating licenses for cage fish farming on Lake Victoria shall not be offered for more than ten successive years.

How to Establish a Cage Fish Farm


The following steps are proposed to obtain a license to establish a cage fish farm:


 • The prospective farmer and investor will start by visiting responsible fisheries agencies such where the proposed cage culture investment is to be established to obtain information on the requirements and expectations.

  • At this stage, the farmer and investor are expected to either prove that they are citizens of the respective countries by presenting authentic and valid national identity cards or documents to prove that they are legally living in the countries for foreign investors.

  • In addition, foreign investors are expected to present an investment license issued by respective investment authorities.


 • Site suitability report done by the above mention competent authorities

 • The prospective investors or farmers who want to establish intensive or semi-intensive aquaculture production systems like cage aquaculture shall submit to the competent authority for approval, a plan of the establishment including projectionand operation details of the farm in line with the above mentioned in these guidelines with the following information. The names and address of the establishments and managers; The type of aquaculture to be practiced;

 • The water discharge plan including measures for treatment of farm effluents into the surroundings and steps for screening to avoid farmed fish escapees;

 • The clearance/permit for water abstraction and discharge in case of use in excess of 400m3 of water a day;

 • Evidence of community involvement and Social cooperate responsibility near the site (land free of encumbrances).

 • Certificate of incorporation and registration of business

 • Registration with local government/ trading license

 • Directorate of Aquaculture permit issued

 • Evidence of feed being obtained from a certified source(s)

 • Evidence of seed being obtained from a certified source(s).

If these requirements are met, the farmers will be issued a two year provisional license to establish and operate a cage fish farming enterprise.At this stage, the farmer can establish a cage fish farm on the approved site.Approved applicants are given approval numbers, and are added to the list of certified aquaculture establishments authorized to produce and sale particular aquaculture products locally and/or externally if they meet the export market requirements. Applications shall periodically be newed whenever major changes are made to the originally approved plan. During operation and establishment, farmers or investors are expected to comply with all policies related with cage fish farming (Table 4-6). The respective fisheries agency will monitor farm operations and compliance through the first two years and if satisfactory, an operating license for a longer period shall be issued.

However, establishment and operating licenses for cage fish farming on Lake Victoria shall not be offered for more than ten successive years.

How do I start fish breeding.

How to start fish breeding in a best way:

1.Controls an area not less than a quarter lower a secure place.

2.Contact the Fish Production Production Director through the Secretary-General of the Veterinary Ministry and Fisheries.

3. You will be assigned a classroom that will be cracked ...............

Type of Fishing and Net not allowed

UVUVI WA NYAVU (RING NET)

Uvuvi wa nyavu zijulikanzo kama RING NET unaovuliwa "MCHANA" upigwe marufuku.

Kisheria uvuvi huu wa mchana wavuvi hawafuati sheria walio wekewa na idara ya uvuvi.

 1. Wanavua kina cha maji mita (7) hadi (10) badala ya mita (50) na zaidi.
 2. Kuwa uvuvi hu wa mchana wavuvi wote hutumia chupa za Gesi (5).
 3. Hawaiheshimu mitego ya watu wengine.
 4. Samaki wa kuvuliwa mwezi mmoja wao wanavua kwa siku mmoja.
 5. Uvuvi huu wa kuvua wa kuwafukuza samaki una madhara makubwa ya kuwahamisha samaki na kutoweka katika maeneo hayo
ADHABU

Faini milioni tano au kifungo cha miaka mitatu au vyote na mtego na chombo kifilisiwe
na mtego huu utekelezwe.

KOKORO
Mvuvi yeyote atakae kamatwa anavua kokoro kwa kuzingatia kuwa kokoroni uvuvi unao
haribu mazalia ya samaki na kuua samaki wachanga. Adhabu yake iwe miaka iwili jela,

faini milioni tatu,mtego na chombo vifilisiwe na mtego uteketezwe.

NYAVU ZA KUTEGA
Nyavu za kutega zianzie nchi mbili na nusu na kuendelea.

Fisheries Licence

Kwa mujibu wa Sheria ya Uvuvi Na. 22 ya Mwaka 2003 na Kanuni za Mwaka 2009, utoaji wa leseni za uvuvi chini ya mita 11 hutolewa na Halmashauri husika na vyombo vinavyozidi mita 11 hutolewa na Wizara. Leseni hii hutumika kuanzia Januari hadi Desemba. Aidha, Halmashauri ndizo zinazohusika na usajili wa vyombo vyote vinavyoruhusiwa kuvua ikiwa moja ya vyanzo vyake vya mapato. Ukaguzi na utoaji wa Cheti cha Usalama wa Chombo (Seaworthness Certificate) ni jukumu la Mamlaka ya Usalama wa Vyombo vya Usafiri na Nchi Kavu na kwenye Maji (SUMATRA) chini ya Wizara ya Uchukuzi.

Ili kuondoa tatizo la ucheleweshaji wa utoaji wa leseni na usajili wa vyombo vya uvuvi, Wizara kwa kuanzia imechukua jukumu la kushirikiana na Halmashauri za Manispaa za Temeke, Ilala na Kinondoni za Mkoa wa Dar Es Salaam kwa kuanzisha mfumo wa kutoa leseni za papo kwa papo, kusajili vyombo na kutoa tagi maalum (Smart License). Zoezi hili litasaidia upatikanaji wa leseni za uvuvi kwa wakati na kuongeza mapato kwa Halmashauri. Kutokana na mafanikio ya zoezi hili, Wizara itaendelea kutoa elimu na kuhamasisha Halmashauri nyingine zifuate mfumo huu ambao unatarajiwa kujumuishwa kwenye Sheria ya Uvuvi.

.