Introduction

DAWATI LA MNYORORO WA BIASHARA ZA MIFUGO NA UVUVI

UTANGULIZI

Wizara imeanza Dawati maalumu la Mnyororo wa Biashara za Mifugo na Uvuvi-LiFiBuCs (Uwekezaji wa Sekta Binafsi) litakalo fuatilia na kuainisha changamoto na fursa mbalimbali ili zitatuliwe haraka na kuwezesha Sekta binafsi kuongeza uwekezaji wenye tija ili kuongeza uchangiaji kwenye Pato la Taifa na Ukuaji wa Sekta. na vipaumbele vya

MAJUKUMU YA DAWATI

  1. Kupitia GoT blue print kwa ajili ya kufanya mapitio ya sheria na kuainisha maeneo yanayohitaji mabadiliko ya kisheria kwenye sekta ya mifugo na uvuvi na kuandaa mpango kazi wa utekelezaji
  2. Kufanya uchambuzi wa kimkakati wa mnyororo wa thamani kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa ushahidi wa mabadiliko ya sera na utekelezaji wa mradi wa ASDP-2.
  3. Kuafuatilia kwa karibu uwekezaji wa SEKTA BINAFSI kwenye Sekta ya Mifugo na Uvuvi ikiwa ni pamoja kujua changamoto na fursa zilizopo ili kuweka mazingira mazuri ya biashara, kisha kuandaa mpango wa utekelezaji

.