Frequently Asked Questions

How do I start fish breeding.

How to start fish breeding in a best way:

1.Controls an area not less than a quarter lower a secure place.

2.Contact the Fish Production Production Director through the Secretary-General of the Veterinary Ministry and Fisheries.

3. You will be assigned a classroom that will be cracked ...............

Type of Fishing and Net not allowed

UVUVI WA NYAVU (RING NET)

Uvuvi wa nyavu zijulikanzo kama RING NET unaovuliwa "MCHANA" upigwe marufuku.

Kisheria uvuvi huu wa mchana wavuvi hawafuati sheria walio wekewa na idara ya uvuvi.

  1. Wanavua kina cha maji mita (7) hadi (10) badala ya mita (50) na zaidi.
  2. Kuwa uvuvi hu wa mchana wavuvi wote hutumia chupa za Gesi (5).
  3. Hawaiheshimu mitego ya watu wengine.
  4. Samaki wa kuvuliwa mwezi mmoja wao wanavua kwa siku mmoja.
  5. Uvuvi huu wa kuvua wa kuwafukuza samaki una madhara makubwa ya kuwahamisha samaki na kutoweka katika maeneo hayo
ADHABU

Faini milioni tano au kifungo cha miaka mitatu au vyote na mtego na chombo kifilisiwe
na mtego huu utekelezwe.

KOKORO
Mvuvi yeyote atakae kamatwa anavua kokoro kwa kuzingatia kuwa kokoroni uvuvi unao
haribu mazalia ya samaki na kuua samaki wachanga. Adhabu yake iwe miaka iwili jela,

faini milioni tatu,mtego na chombo vifilisiwe na mtego uteketezwe.

NYAVU ZA KUTEGA
Nyavu za kutega zianzie nchi mbili na nusu na kuendelea.

Fisheries Licence

Kwa mujibu wa Sheria ya Uvuvi Na. 22 ya Mwaka 2003 na Kanuni za Mwaka 2009, utoaji wa leseni za uvuvi chini ya mita 11 hutolewa na Halmashauri husika na vyombo vinavyozidi mita 11 hutolewa na Wizara. Leseni hii hutumika kuanzia Januari hadi Desemba. Aidha, Halmashauri ndizo zinazohusika na usajili wa vyombo vyote vinavyoruhusiwa kuvua ikiwa moja ya vyanzo vyake vya mapato. Ukaguzi na utoaji wa Cheti cha Usalama wa Chombo (Seaworthness Certificate) ni jukumu la Mamlaka ya Usalama wa Vyombo vya Usafiri na Nchi Kavu na kwenye Maji (SUMATRA) chini ya Wizara ya Uchukuzi.

Ili kuondoa tatizo la ucheleweshaji wa utoaji wa leseni na usajili wa vyombo vya uvuvi, Wizara kwa kuanzia imechukua jukumu la kushirikiana na Halmashauri za Manispaa za Temeke, Ilala na Kinondoni za Mkoa wa Dar Es Salaam kwa kuanzisha mfumo wa kutoa leseni za papo kwa papo, kusajili vyombo na kutoa tagi maalum (Smart License). Zoezi hili litasaidia upatikanaji wa leseni za uvuvi kwa wakati na kuongeza mapato kwa Halmashauri. Kutokana na mafanikio ya zoezi hili, Wizara itaendelea kutoa elimu na kuhamasisha Halmashauri nyingine zifuate mfumo huu ambao unatarajiwa kujumuishwa kwenye Sheria ya Uvuvi.

.