MASWALI NA MAJIBU YA HOJA MBALIMBALI YANAYOULIZWA NA WASHIMIWA WABUNGE KUHUSU SEKTA ZA MIFUGO NA UVUVI