Hotuba ya Bajeti Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi Mwaka wa fedha 2016/2017

Hotuba ya Bajeti ya Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi iliyowasilishwa na Mhe. Mwigulu L. Nchemba (Mb), Waziri wa Kilimo, […]