Hotuba ya Bajeti Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi Mwaka wa fedha 2015/2016

Hotuba ya  Bajeti  Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi  iliyowasilishwa  na Mhe. Dkt. Titus Mlengeya Kamani (Mb), Waziri wa […]